Andreas Baader

Fängslad politisk aktivist

Description:

image.jpg

Andreas Baader är en av ledarna för den radikala och förbjudna organisationen Rote Armee Fraktion. En anarkistisk organisation sprungen ur Streissens studentkretsar. Andreas är en före detta lektor i historia vid universitetet och tillhörde de mest politiskt radikala kretsarna inom akademin. Efter att blivit utslängd från universitetet på grund av allt för hård religionskritik och för allt för extrema radikala politiska idéer bildade han Rote Arme Fraktion tillsammans med studenten och före detta Verena Initiaten Ulrika Meinhof. Efter ett misslyckat bombattentat mot Sigmarkatedralen och Ulfgang Krieglietz sitter Andreas, dömd för kätteri och förräderi , i en dödscell i Streissen Hohlraum i väntan på sin avrättning. Andreas är en vältalig, intellektuell och karismatisk person. Han talar alltid lugnt, vänligt och sansat och har en fallenhet att övertyga andra personer om sin sak och sina idéer.

“Har du sett cellen som min bror sitter i? En dödskub 150 cm hög och 150 gånger 150 cm i längd och bredd. Det är ren och skär tortyr ovärdigt ett modernt samhälle. Jag försvarar inte min brors handlingar men Streissen Hohlraum måste stängas.”
Professor Gudrun Baader-Guth

“När han avrättas kommer jag att se på utan medlidande. Må Sigmar förbanna honom i all evighet. Han är en kättare vars själ förlorats till de mörka makterna.”
Ulfgang Krieglietz

“Andreas Baader är en frihetshjälte som vågar stå upp mot förtrycket. Adeln och Sigmarkyrkan är förtryckets kärna. I årtusenden har de utnyttjat och förtryckt folket. De har använt våld mot oskyldiga och försvarslösa människor. Nu finns Rote Armee Fraktion som slår till mot makten med maktens egna medel. Jag lovar att jag ska se till att Andreas räddas från Streissen Hohlraum.”
Ulrike Meinhof

“Andreas Baader var lektor vid min fakultet. Han var mycket intelligent, vänlig, vältalig och omtyckt av studenterna. Jag har aldrig riktigt förstått när och hur allt gick snett och Andreas fick sina radikala politiska idéer.”
Professor Hannes Schyffert-Pilzen

“Jag försvarar inte det Andreas Baader gjort. Men människolivet är okränkbart. Staten har inget rätt att avrätta någon. Shallya är helt emot dödsstraffet. Jag har skickat skrivelser till Rufus von Leitdorf, Magistrate Lueger och Martin Löwen att Andreas Baaders dödsstraff ska omvandlas till en livstidsdom.”
Syster Gudrun

“Andreas Baader är en folkhjälte. Länge leve Andreas Baader.”
Waldemar Marx

“Jag är svaret. Inte Andreas Baader.”
Fritz Wangler

“Tyvärr är det nog bara början vi ser av det politiska våldet. Vårt samhälle är djupt splittrat i klassmotsättningar mellan rik och fattig. Jag är rädd för att våldet kommer att eskalera inom den närmaste tiden. Andreas Baader må ha varit först men han är absolut inte sist. Frågar du mig så tror jag att konklaven kommer att vara en tydlig måltavla för de radikalt politiskt extrema. I dessa oroliga tider krävs det politiska reformer för att lugna folket.”
Kanzler Roderick von Hindenburg

“Det är min uppgift att bekämpa Rote Armee Fraktion. Endast jag har den kunskap, list och ihärdighet som krävs.”
Herr Stahl

“Andreas Baader sitter i en dödscell i avvaktan på att hans dom ska verkställas. Det är min uppgift att se till att han förvaras så effektivt som möjligt innan han dör.”
Martin Löwen

“De säger att jag ska avrätta Andreas Baader. Men det är fel, så fel och mot Shallyas principer.”
Der Henker

“Jag dömde Andreas Baader till döden. Det rådde ingen tvekan om domen. Det brott han begått var både kätteri mot Sigmar och förräderi mot den averländska staten.”
Magistrate Bartolomeus Lueger

Bio:

Andreas Baader

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim