Andreas Baader

Fängslad politisk aktivist

Description:

image.jpg

Andreas Baader är en av ledarna för den radikala och förbjudna organisationen Rote Armee Fraktion. En organisation sprungen ur Streissens studentkretsar. Andreas är en före detta lektor i historia vid universitetet och tillhörde de mest politiskt radikala kretsarna inom akademin. Efter att blivit utslängd från universitetet på grund av allt för hård religionskritik och för allt för extrema radikala politiska idéer bildade han Rote Arme Fraktion tillsammans med studenten och den före detta Verena Initiaten Ulrika Meinhof. Efter ett misslyckat bombattentat mot Sigmarkyrkan sitter Andreas Baader dömd för kätteri i en dödscell i Sigmarkyrkans katakomber i väntan på sin avrättning.

Bio:

Andreas Baader

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim