Überlector Magdalena Brecht

Verenakultens högsta präst i Averland och professor i teologi

Description:

image.jpg

Überlector Magdalena Brecht är Verenakultens högsta präst i hela Averland. Hon innehar även en professur i Teologi vid Streissens universitet. Magdalena har gjort något av en kometkarriär inom kulten av Verena trots att hon endast är 30 år gammal. Hon är född i Streissen och dotter till den nu bortgångne kända poeten Berthold Brecht. Under sin ungdom studerande hon teologi och filosofi vid universitetet i Streissen och hon spenderade även två år vid universitet i Luccini i Tilea. Det var i Luccini hon blev både prästlärling och prästvigd på mindre än ett halvår. Hennes kunskaper i teologi var exceptionella och hennes böner hörsammades med stor kraft. Med goda vitsord från Verena katedralen i Luccini återvände hon till Streissen och inom bara ett par år blev hon Überlector och högsta präst för Verena kulten i Averland. I egenskap av Überlector ansvarar hon för kultens tempel och bibliotek i Streissen, Averheim, Pfungzig och Heideck. Dessutom är hon högsta ansvarig för klostret i Tuath och de små Verena kapell som finns i Averlands samtliga städer. Kulten av Verena är både rik och mäktig i Averland och överträffas endast av Sigmarkyrkan i inflytande. Überlector Magdalena är också ansvariga för kultens heliga riddarorden, Sigirerna. I Streissen är Magdalena djupt involverad i stadens politiska och sociala liv. Hon är medlem av The Sun Society, sitter i stadsrådet, är professor vid universitetet och ses ofta i Streissen Burgs korridorer. Många anser att Magdalena är en av stadens skarpaste hjärnor. Hon är vältalig, intelligent, bildad och kulturell. Dessutom är hon en elegant och vacker kvinna av hög klass. Efter att Warrior Priest Ulfgang Krieglietz proklamerat att Sigmarkyrkan, kulten av Verena och Averlands bondeklass ska ha rösträtt i konklaven är Magalena på ett påtagligt sätt involverad i det politiska livet.

“Überlector Brecht kommer att lägga sin röst i konklaven på Lord Wilhelm. Banden mellan familjen von Kusch och kulten av Verena är mycket starka. Det är ju familjen von Kusch som grundade klostret i Tuath.”
Unterlector Viktor Glottz

“Jag skulle inte ta för givet att Überlector Brecht lägger sin röst på Lord Wilhelm. Hon har en politisk agenda som hon håller väldigt hemlig.”
Bürgermeister Tischbein

“Efter att Überlector Brecht återvände till Streissen, efter besöken i Tuath och Averheim, har hon varit förändrad. Hon är lite frånvarande, nästan drömmande och hon har lånat flera poesiböcker om kärlek ur biblioteket.”
Kirsten Eule

“Überlector Brecht är välsignad av Verena. Hon bryter ny kunskap varje dag och kommer att leda kulten av Verena till stordåd.”
Sigir Werner Willaperth

“Überlector Brecht är en förtjuuuusande kvinna. Vi har många gånger diskuterat Ignatius av Ioljas teologiska principer över ett glas Loningbruck Ruby. Vi är visserligen oense om hur det sjunde tillägget ska tolkas. Jag för min del är övertygad om att Ignatius av Ilojas tydligt avsåg att särskilja den världsliga kroppen från den spirituella själen enligt principen om den dualistiska upphöjdheten. Men är det inte oenighet i akademiska spörsmål som föder ny kunskap och nytt tänkande? Überlector Brechts intelleeeeektuella kapacitet är enormt. Jag skulle likna den med en aldrig sinande flod av tankar, bildning och upphööööjdhet.”
Rektor Wilfried Pieter Glantz-Wilzen

“Jag uppskattar våra samtal och det utbyte vi har mellan våra kulter. Überlector Brecht är en av de bästa människor jag känner.”
High Priest Gretchen Lebengut av Rhya

“Det var jag som såg till att Überlector Brecht och kulten av Verena fick rösträtt i konklaven. Hon står därför i skuld till mig och ska lägga sin röst på den kandidat som Sigmarkyrkan anser ska bli Elector Count.”
Warrior Priest Ulfgang Krieglitz

“Überlector Brecht var en högst resonabel kvinna och vårt möte i Averheim var givande. Hon försäkrade mig om att kulten av Verena ännu inte bestämt sig för hur de ska rösta i konklaven. Visserligen ligger det närmast till hands att anta att Verena kultens röst kommer att gå till Lord Wilhelm men inget är säkert. Kan inte heller sticka under stol med att jag tycker att hon är en högst attraktiv kvinna. Bakom den svala och intellektuella ytan finns det nog ett passionerat vilddjur. Jag är övertygad om att jag är rätt man för att locka fram det vilddjuret.”
Ambassadör Rutger von Sterben

“Min magkänsla säger mig att Überlector Brecht inte är en person att lita på. Allt känns lite för bra och polerat på ytan. Men vad finns under ytan?”
Quintus von Griffonstein

“Hennes far, Bertold Brecht skrev en gång en dikt kallad “Der König in Gelb”. Dikten blev sedan förbjuden att publiceras efter ett gemensamt traktat från kulterna av Sigmar och Morr. Det sägs att det var Der Todtmeister auf Morr som i egen hög person fick Marius von Leitdorf att bannlysa dikten."
Professor Brusselstein

“Döden väntar på storlögnerskan av Verena. Ugglan ska falla.”
Machmoud

”Überlector Brecht är en tjänare av Verena och står därför över sådant som gentjänster, lojalitet, egen vinning och påtryckningar. Sen är hon ju snygg också.”
Ruben Ulfman von Mohr

Bio:

Überlector Magdalena Brecht

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim