Kanzler Roderick von Hindenburg

Den politiska räven och väldigt inflytelserika Kanzler Roderick von Hindenburg

Description:

image.jpg

Roderick von Hindenburg är Averlands Kanzler. En mäktig titel som betyder att han är ställföreträdande ledare för provinsens Elector Count och han är även den person som ansvarar för provinsens civila styre. En Kanzler utses av Averlands Elector Count. Kravet enligt Averlands landslag är att kanzlern måste tillhöra en av provinsens adelsfamiljer samt att han eller hon inte får tillhöra samma familj som den sittande Elector Counten. Kanzler ämbetet är på livstid och kanzlern kan endast avsättas i händelse av ett större brott som förräderi eller kätteri och då endast genom majoritetsbeslut i en jury bestående av provinsens högadelsfamiljer och den högsta prästen av Sigmar. Även om provinsen får en ny Elector Count sitter kanzlern kvar på sin post och kan inte avskedas av den nya Elector Counten. Bara en månad innan Marius von Leitdorf stupade i The Third Battle of Black Fire Pass lät han skriftligt utse Roderick von Hindenburg till Kanzler, ämbetet hade då varit vakant i nästan ett år efter att den gamle kanzlern Franz-Hubert von Ulbricht avlidit i ett slaganfall. Marius von Leitdorf befann sig dock i fält och i krig mot grönskinnen och kunde därför inte, enligt vad lagen och traditionen stipulerar, utse Roderick till Kanzler under en traditionsenlig cermoni i Streissens Sigmarkatedral. Vid Marius död hamnande därför Kanzler ämbetet i ett politiskt vakuum. Juridiskt sett gällde Marius skriftliga utnämning men formellt sett kunde inte Kanzler Roderick von Hindenburg tilldelas makt förrän provinsen utsett en ny Elector Count som kunde leda ceremonin för att formellt svära in den nya kanzlern. Den situation som uppstått har varit svårt påfrestande för Roderick. Han har ännu inte den formella juridiska rätten och de befogenheter som ämbetet medför och han kan därför inte utöva ämbetet och styra provinsen som ställföreträdande Elector Count. Dock vet han att han kommer att bli Kanzler med stor makt så fort en ny Elector Count utses. Roderick är yngre bror till Sigmund och Gotthard von Hindenburg. Familjen von Hindenburg tillhör högadeln och anses vara den fjärde mäktigaste adelsfamiljen i riket, efter von Alptraum, von Hindenburg och von Grünwald.

“Frågan är ju vad den nya Elector Counten kommer att tycka om att ha Roderick von Hindenburg som Kanzler och vad kommer Roderick att tycka om den nya Elector Counten? Kan vi redan från början få inre splittringar och maktkamp mellan Averlands två mäktigaste personer. En sak är säker, Roderick von Hindenburg är en extremt kunnig och slipad politiker och får vi en svag Elector Count så kommer Roderick att vara den som styr provinsen i kulisserna.”
Ludwig von Pappen

“Kanzler ämbetet är en märklig historia. Det urholkar Elector Countens makt och skapar en svagare och splittrad politisk ledning. I min bok “Fursten” varnar jag tydligt för denna typ av maktdelning. Det är hög tid att reformera Averlands landslag och avskaffa Kanzler ämbetet."
Niccolo Machiavelli

“Min yngre bror vet vad han vill. Det råder ingen tvekan om det”
Gotthard von Hindenburg

“Våra förfäder och lagstiftare instiftande Kanzler ämbetet som ett instrument för maktdelning och stabilitet. När Averland får en ny Elector Count finns det gamla styrets Kanzler kvar. Det är ett sätt att skapa mjuka övergångar i maktskiftet samt bidra till stabilitet och maktdelning i provinsens styre. Kanzler ämbetet har stor makt genom att ansvara för en stor del av provinsens civila styre medan Elector Counten ansvarar för militären, säkerheten och relationer med andra provinser och länder samt med provinsens religiösa ledare. I Kanzler ämbetet ingår exempelvis ansvar för frågor som underhåll och byggande av vägar, provinsens finanser och budget, skatteindrivning, tullar och kontakt med städernas civila styre. Formellt och juridiskt sett är naturligtvis Elector Counten över Kanzlern och kan därför upphäva de beslut som Kanzlern fattat och ta egna beslut istället. Men ofta samverkar de båda ämbetena på ett bra sätt för Averlands väl och ve.”
Heidi von Tasswinder

“Det finns många exempel i historien på hur olika Elector Counts kört över och förminskat Kanzler ämbetet genom realpolitiska lösningar. Exempelvis har det varit vanligt att Elector Countens ambassadör eller personliga rådgivare fått ansvara för frågor som formellt legat i Kanzler ämbetet. Men det finns även exempel på hur starka Kanzlers i praktiken har styrt Averland och kört över svagare Elector Counts. Det juridiska talet om maktdelning har ofta inte fungerat i praktiken. Det har historien visat.”
Professor Hannes Schyfert-Pilzen

“Enligt min mening kommer Roderick von Hindenburg att bli den starkaste Kanzler vi har haft på flera hundra år. Han är en extremt slipad politisk räv som vet vad han vill. Det måste verkligen vara frustrerande för honom att han just nu är en Kanzler utan makt, som måste vänta på en ny Elector Count innan han formellt kan sväras in som Kanzler i Sigmarkatedralen.”
Bürgermeister Tischbein

“Han är en känslokall person. Inte en enda gång har han försökt hjälpa mig att hitta ett botemedel mot min kräfta. Roderick har sedan han var barn bara brytt sig om sig själv. För mig är det fullkomligt obegripligt hur han kunnat utses till Kanzler.”
Sigmund von Hindenburg

“Jag inser att Kanzler von Hindenburg kan bli en svår och värdig motståndare mot mina planer.”
The Enemy Within

“Vi i Streissen Merchant Guild menar att Kanzler ämbetet borde innehas av borgerskapet. Den makt som finns i Kanzler ämbetet är frågor som vi i borgerskapet borde besluta om enligt principen om Freistadt. Jag tror att Kanzler Roderick von Hindenburg kommer att sitta på sin post en väldigt kort tid.”
Ursula Geldbraucher

“Folkdomstolen kommer att döma klassfienden Roderick von Hindenburg till döden.”
Waldemar Marx

“Det skulle inte förvåna eller överraska mig det minsta om vi senare i år får se ett bröllop mellan Kanzler Roderick von Hindenburg och Daniella von Mohr.”
Magda von Leitdorf

Bio:

Kanzler Roderick von Hindenburg

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim