Countess Emmanuelle von Liebwitz

Elector Count av Nuln och Wissenland

Description:

image.jpg

Emanuelle von Liebwitz, Elector Count över Wissenland och härskare över Nuln har precist anlänt till Streissen. Emanuelle är rikets mäktigaste kvinna och även känd för att vara den vackraste kvinnan i hela The Empire. Hon har aldrig gift sig trots att hon fått mängder av propåer genom åren. Hon är känd för sina överdådiga fester och för ett extremt luxuöst leverne. Hennes kombination av enorm karisma, utseende och verbal förmåga gör att hon kan påverka nästan vem som helst att följa hennes vilja. Att Emanuelle har stora politiska intressen i Elector Count valet i Averland är vida känt. Relationen mellan Averland och Wissenland/Nuln var under Marius von Leitdorfs styre extremt ansträngd och krig mellan de båda grannprovinserna var nära att bryta ut mer än en gång. Det ryktas att Elector Count Emanuelle strävar efter att få en lättkontrollerad marionett på Averlands tron och att hon gör allt i sin makt för att hålla de anrika familjerna von Leitdorf och von Alptraum borta från tronen. Genom kontroll över både Wissenland och Averland skulle Emanuelles inflytande i The Empire stärkas radikalt. Hon är redan den näst mest mäktiga politiska personen i The Empire med endast kejsare Karl Franz före sig. Med kontroll över både Averland och Wissenland och med goda relationer till Stirland och Talabechland kan hon forma ett mäktigt maktblock som i framtiden skulle kunna utmana självaste kejsare Karl Franz om makten och en dag göra Emanuelle till kejsarinna över hela The Empire. Det är vida känt att Emanuelle är en stark förespråkare av att göra Nuln till The Empires huvudstad igen. Under historiens gång har rikets huvudstad växlat mellan Altdorf, Nuln och Talabheim. Och Nuln är verkligen på frammarsch igen. Stadens befolkning är nästan lika stor som Altdorfs. Nuln är rikets förnämsta universitets- och kulturstad. Här finns både den akademiska och konstnärliga eliten. Dessutom är Nuln den mest industrialiserade staden i hela The Empire. “The Forges of Nuln”, de stora vapenfabrikerna, där moderna vapen som kanoner, pistoler och gevär produceras är ett imponerande bevis för stadens industriella kunnande och ingenjörskunskap. Med sin bas i vapenproduktion är Nuln rikets centrum för modern krigsföring och här finns den förnäma militärakademin Nuln Gunnery School. Nuln är huvudort i Wissenland, en provins som är känd för sina bördiga jordar och sitt framstående jordbruk. Efter Averland är Wissenland rikets mest viktiga livsmedelsproducent. Handeln med Reikland och Marienburg blomstrar vilket märks i Nulns rikemanskvarter. Där finns praktfulla byggnader och en rikedom och ett överflöd som till och med överträffar det som finns i Altdorf. Men det finns två saker som Altdorf har och som Nuln saknar. Det första är det kejserliga palatset med den tillhörande statliga administrationen och det andra är The Collages of Magic. Beträffande religionen ligger visserligen den stora Sigmarkatedralen i Altdorf och där finns även sätet för Grand Theogonisten, Sigmarkyrkans andliga och politiska ledare. Men Nulns Sigmarkatedral är nästan lika stor, mäktig och anrik som den i Altdorf och i Nuln finns även en av Sigmarkultens lektorer. Sigmarkyrkans högsta hierarki består av Grand Theogonisten i Altdorf och de två lektorerna i Nuln och Talabheim. Sigmarkyrkan är numera splittrad i den infekterade debatten om rikets huvudstad. De båda mäktiga Sigmaritiska lektorerna, som har samma rösträtt som provinsernas Elector Counts i valet av kejsare, i Nuln och Talabheim stödjer helhjärtat Emanuelle von Liebwitz idé om att flytta huvudstaden till Nuln medan Grand Theogonisten i Altdorf å sin sida är nära lierad med kejsaren och därmed motståndare till Emanuelles planer. I The Empires fjärde stora mäktiga stad och provins, Middenheim med omkringliggande Middenland, frodas de båda ulricanerna Elector Count Boris von Todtbringer och High Priest Ar-Ulric åt splittringen och maktkampen mellan de sigmaritiska provinserna Reikland/Altdorf och Wissenland/Nuln. Särskilt glädjande för ulricanerna är den spricka som uppstått i Sigmarkyrkans högsta prästerskap med den politiska skiljelinjen mellan de båda lektorerna i Nuln och Talabheim å sin sida mot Grand Theogonisten i Altdorf. Det politiska maktspel som just nu präglar Averland sker även på nationell nivå i The Empire. Kejsaren, provinsernas Elector Counts och kulterna av Sigmar och Ulric intrigerar ständigt för att stärka den egna maktpositionen. En central figur i de politiska konspirationerna är Emanuelle von Liebwitz och spelet om makten i Averland är en bricka i spelet om makten i riket.

“Hon är en formidabel kvinna. Den vackraste och mest karismatiska kvinna jag mött i hela mitt liv. Jag frågade en gång om hennes hand men hon tackade nej. Nu vet jag varför, hon vill ta över min post och bli ensam kejsarinna över The Empire. Vad än du gör, ge dig aldrig in i en verbal duell med henne, en sådan kan ingen man vinna”
Kejsare Karl Franz av The Empire

“Emanuelle von Liebwitz stal mitt hjärta men jag fick inte hennes hand. Jag kommer aldrig att glömma den natt vi hade tillsammans. Den är det mest minnesvärda ögonblicket i mitt liv”
Kung Louen Leoncoeur av Bretonnia

“Hennes eld, hetta och passion finns kvar i mitt minne för alltid. Ingen man kan mäta sig med henne”
Katarin The Ice Queen, Tzarina av Kislev

Bio:

Countess Emmanuelle von Liebwitz

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim