Der Henker

Kringresande bödel

Description:

image.jpg

I Streissen finns Averlands enda bödel till yrket – der Henker (Reikspiel för bödel). Det är sällan lagens hårdaste straff utdöms i provinsen, då man genom historien hellre dömt tungt belastade kriminella till straffarbete, ofta på livstid, i gruvorna i Black Mountain. Men de få gånger dödsdomar förkunnas i Streissen, Averheim eller i någon annan stad eller by i Averland kallas den kringresande Der Henker in. Der Henkers riktiga namn och identitet är en väl bevarad hemlighet då skarprättaren är en fruktad och avskydd man av folket. Han visar sig därför aldrig utan sin bödelsmössa. Avrättningar sker publikt genom halshuggning eller hängning, ofta får den dömde själv välja avrättningsmetod. Der Henker är en fåordig man men innan han uträttar sitt grymma arbete brukar han alltid högt läsa en bön till fader Morr för att Morr ska förlåta den dömde och släppa in honom eller henne i dödsriket.

“Der Henker är en man som börjat tvivla på rätten att ta en annan människas liv. Är bödeln bättre än den som döms? Ett liv är alltid ett liv och det är okränkbart i Shallyas ögon att ta en annan människas liv. Der Henker kommer till mig flera gånger i veckan för att be till Shallya och få gudinnans förlåtelse. Ibland kan vi ägna timmar åt djupsinniga teologiska diskussioner och Der Henker har sagt att han troligen aldrig mer kan utföra sitt yrke. Han har funnit Shallyas frälsning och det gläder mig.”
Syster Gudrun

“Der Henker är en bra man. Han har insett att skarprättarens yrke inte är det rätta. Vi delar vår tro och kärlek till Shallya.”
Armand Falkenheim

“Jag hörde att Der Henker inte klarade av att utföra den senaste avrättningen. Han vägrade att utföra sitt yrke. Vad är det för förbannad vekling till man som inte klarar av att ta livet av en mördare.”
Siwert Fenster

“Der Henker är en av min anställda, han tillhör formellt Streissen Hohlraum. Han har ett arbete att utföra och hans jobb är skarprättarens. När domstolen dömt någon till döden så ska Der Henker utföra sin plikt. Så enkelt är det. Tramset om att Der Henker funnit Shallya och nu vägrar utföra sitt yrke måste upphöra.”
Fängelsedirektör Martin Löwen

“Det finns två män som vanligt folk fruktar över allt annat och det är Der Henker och Der Todtmeister auf Morr. Vi representerar den ofrånkomliga och skrämmande döden. När Der Henker utför sitt yrke finns jag även alltid där på avrättningsplatsen och låter den dödsdömde få Morrs sista välsignelse.”
Der Todtmeister auf Morr

Bio:

Der Henker

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim