Fraulein Wilhelmina

Frau Weras halvsyster från Altdorf

Description:

image.jpg

Fraulein Wilhelmina är en ung kvinna, endast 16 år gammal, som kommer från Altdorf. Hon har nyligen anlänt till Streissen som fripassagerare på en fraktbåt. Streissen är dock bara en mellanlandning då hon tänker försöka ta en båt eller vagn för vidare färd till Averheim. Fraulein Wilhelmina har nyligen rymt hemifrån för att komma ifrån sitt tråkiga och inrutade liv och söker nu efter sin äldre och rebelliska halvsyster Wera. Trots sin ringa ålder är Wilhelmina en stark, verbal och bestämd person. Hon vet vad hon vill och hon har ett stort mod men är absolut inte dumdristig eller oförsiktig.

Bio:

Fraulein Wilhelmina

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim