Gotthard von Hindenburg

En av Streissens mest framträdande adelsmän

Description:

image.jpg

Gotthard von Hindenburg är ett år yngre bror till baron Sigmund von Hindenburg. Sedan Sigmund insjuknade i kräftan har Gotthard bara väntat på sin brors död för att kunna överta ledarskapet för familjen. Gotthard är en av Streissens mest framträdande adelsmän och han har även en plats i stadens stadsråd. Han har ett stort intresse för maktpolitik och har goda relationer till Rufus von Leitdorf. Gotthard sägs vara i öppen konflikt med sin bror Sigmunds rådgivare, Sigmarprästen Jasper der Groot. De flesta förväntar sig att Sigmund ska träda tillbaka som familjens överhuvud inför konklaven så att det blir Gotthard som får rösträtt. Gotthard är som person intelligent, vältalig och arrogant. Han är en man som uppskattar tradition, klass och etikett.

“Att jag skulle träda tillbaka och låta min bror bli familjeöverhuvud finns inte på kartan. Jag ska hitta ett sätt att bli frisk från kräftan. Min bror förtjänar inte att vara familjeöverhuvud. Han är en okänslig och kall person som aldrig brytt sig om min hälsa. Dessutom säger Jasper der Groot att Gotthard har ett mörkt och farligt sinne.”
Sigmund von Hindenburg

“Gotthard von Hindenburg är en stor man. Den svårt sjuka Sigmund måste förstå att han inte ska representera familjen von Hindenburg i konklaven, det är Gotthard som ska ha rösträtt.”
Rufus von Leitdorf

“Min far är en… Hur ska jag säga…? Väldigt bestämd person. Vi har haft våra meningsskiljaktigheter genom åren. Jag önskar att han slutade lägga sig i mitt liv.”
Theodor von Hindenburg

“Jag har stor respekt för Gotthard von Hindenburg. Han är en mycket intelligent politiker. Tyvärr har han en väldigt nära relation till min släkting Rufus von Leitdorf och jag är rädd att han kommer att stödja Rufus krav på att det är Rufus som ska vara familjen von Leitdorfs kandidat i Elector Count valet.”
Kastor von Leitdorf

“Jag är helt övertygat om att Sigmund inte kommer att representera familjen von Hindenburg i konklaven utan det kommer att vara Gotthard som för familjen von Hindenburgs talan. Traditionellt har familjen von Hindenburg setts som Averlands fjärde finaste adelssläkt, efter von Leitdorf, von Alptraum och von Grünwald. Men med tanke på familjen von Grünwalds allt minskade inflytande och ointresse för politik så kommer von Hindenburg efter konklaven att vara den tredje viktigaste familjen. Med Gotthard som familjeöverhuvud och Roderick som Kanzler kommer de att vara en tung maktfaktor att räkna med i framtiden. Jag tror att ambassadör Ruben Ulfman von Mohr kan behöva några väl valda råd från mig hur han ska hantera maktblocket von Hindenburg i konklaven. Det är ju ingen hemlighet att Gotthard står Rufus nära och vårt första mål måste vara att det är Kastor och inte Rufus som representerar von Leitdorf i konklaven.”
Quintus von Griffonstein

“För mig är det fullkomligt självklart vem av mina två äldre bröder som ska vara överhuvud för familjen von Hindenburg och det är Gotthard. Sigmund är en bitter, elak och självisk man. Gotthard är en stor statsman”
Kanzler Roderick von Hindenburg

“Min far är en väldigt kärleksfull person. Han finns alltid där för mig.”
Stephanie von Hindenburg

“Jag gillar inte Gotthard von Hindenburg. Han är en hård och kall person utan känslor. En person som endast bryr sig om makt.”
Linus von Beate

“När jag medverkade på bröderna von Krieglitz likvaka för en dryg vecka sedan kunde jag inte undgå att notera att Gotthard von Hindenburg verkade väldigt självbelåten. Kan det vara så att Gotthard haft ett finger med i spelet när bröderna von Krieglitz mördades? Jag ser det som ett hårt slag mot Nulns intressen om Gotthard blir familjen von Hindenburgs överhuvud.”
Ambassadör Baltazar von Liebwitz

“Slaget vid Grenzstadt 2499. Det säger det mesta om Gotthard von Hindenburgs svaga och fega karaktär. En avskyvärd person är vad han är. Jag föredrar att Sigmund fortsätter att leda familjen von Hindenburg. Sigmund må vara en självisk och otrevlig person som bara bryr sig om sig själv. Men familjen von Alptraum har inget intresse av att familjen Hindenburg flyttar fram sina maktpositioner. Bara det faktum att Roderick utsetts till Kanzler är ett hårt bakslag för våra intressen.”
Marlene von Alptraum.

Bio:

Gotthard von Hindenburg

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim