Guildmaster Reinhardt Vogt

Guildmaster för Streissen Workers Guild

Description:

image.jpg

Reinhardt Vogt är Guildmaster för Streissens Workers Guild. Ett gille som organiserar stadens grovarbetare (förutom hamnarbetarna som tillhör The Wharf Rats eller The Fish). I gillet samsas bland annat snickare, byggnadsarbetare, murare och stenhuggare. Reinhardt Vogt är en tuff och rättfram person som ligger i ständig konflikt över arbetarnas löner och arbetsförhållanden med Streissens Merchant Guild. Reinhardt är en jordnära person som inte har mycket till övers för de intellektuella akademiker och studenter som plötsligt börjat prata om arbetarmakt.

“Akademiker som Brusselstein eller uppviglare som Marx har naturligtvis en baktanke när de förespråkar arbetarnas rättigheter. De vill bara använda oss som ett slagträ i deras propaganda. Jag litar inte ett dugg på deras fina ord. Akademiker är ett opålitligt pack. Den enda som bryr sig om arbetarnas väl och ve är jag.”
Reinhardt Vogt

Bio:

Guildmaster Reinhardt Vogt

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim