Heindryk Tuppengaal

Byggmästare och ansvarig för restaureringen av universitetet

Description:

image.jpg

Familjen Tuppengaal från Marienburg har gjort sig ett namn inom hantverkskretsar i Streissen. För 5 år sedan anlände 10 medlemmar av familjen Tuppengaal till staden. De var alla skickliga stenhuggare, snickare och byggnadsarbetare. Familjens överhuvud, Bauneister Heindryk Tuppengaal, lyckades efter ett 12 timmars samtal övertyga universitetets rektor att familjen Tuppengaal var de rätta personerna att åta sig den stora restaureringen av universitets huvudbyggnad. Ett stort arbete som beräknades ta åtminstone ett decennium att slutföra. Idag är delar av universitetet täckt av stora byggnadsställningar av trä. Familjen Tuppengaal rör sig obehindrat i universitetets gamla gångar och korridorer. Det sägs att Heindryk Tuppengaal hittat dolda rum och gångar i universitetet, något han publikt hävdar är bara skrönor och sagor. Familjen har envist vägrat att ansluta sig till Streissens Workers Guild, något som gjort att familjen ligger i öppen och hetsig konflikt med Reinhardt Vogt.

“Ha, ha! Universitet har inga hemliga rum eller gångar. Vad tror folk egentligen? Att det ska finnas bortglömda salar fyllda av guld och skatter i det gamla universitetet?”
Byggmästare Heindryk Tuppengaal

Bio:

Heindryk Tuppengaal

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim