Herr Stahl

Überzensor och chef för Geheimpolizei

Description:

image.jpg

Herr Stahl är en av Streissens mest fruktade män. Han är ledare för den hemliga organisationen Geheimpolizei (hemliga polisen) som har två uppdragsgivare, Sigmarkyrkan och stadens härskare Rufus von Leitdorf. Geheimpolizei, som verkar vid sidan av och fristående från stadsvakten, har uppdraget att upptäcka och förhindra korruption och förbjudna kulter i Streissen. Dessutom är Herr Stahl stadens Überzensor och han har i den egenskapen i uppgift att läsa igenom och om behov finns censurera de akademiska publikationer som universitetet producerar. Detta har naturligtvis gjort att Herr Stahl befinner sig i konflikt med stadens akademiska elit och med kulten av Verena som motsätter sig all form av censur, särskilt då censuren ofta används i rent politiska syften för att akademiska publikationer inte ska misskreditera Rufus von Leitdorf eller Sigmarkyrkan. Herr Stahl har länge drivit en kampanj för att den akademiska föreningen The Sun Society borde förbjudas i Streissen. Sigmarkyrkan stödjer Herr Stahl i denna fråga men Rufus von Leitdorf har ännu inte gett sitt godkännande till ett förbud. Herr Stahl bär alltid en järnmask för ansiktet, både för att verka skräckinjagande och för att skydda sin identitet av säkerhetsskäl.

Bio:

Herr Stahl

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim