Kirsten Eule

Nunna och abbedissa i Streissens Verena tempel

Description:

image.jpg

Kirsten Eule är nunna och abbedissa i Streissens Verena tempel. Hon tillhör nunneorden “The Wisdom of the Owl” och är expert på teologi. Det sägs att ingen, inte ens Überlector Magdalena Brecht, har bättre kunskap om teologiska spörsmål i Averland. Kirsten är i 25-års åldern och har dedikerat hela sitt liv till Verena. Hon spenderar dagarna med att först be i två timmar och sedan följer 12 timmars studier i teologi. Kirsten är en vänlig person med ett stort inre lugn.

“Jag har ägnat mycket tid på sistone att studera legenden om der König in Gelb för att se om det finns teologiska kopplingar. Det finns dock inte mycket skrivit material och allt är ännu höljt i dunkel.”
Kirsten Eule

“Kirsten Eule är en väldigt lugn och saklig person. Jag måste säga att jag aldrig träffat en mer harmonisk människa. Han har dedikerat sitt liv till Verena och studier i teologi. De kunskaper hon besitter är förbluffande.”
Überlector Magdalena Brecht

“Jag har erbjudit Kirsten Eule en plats i The Sun Society men hon har tackat nej. Det är synd med tanke på hennes formidabla kunskaper i teologi.”
Professor Karin Schnell

“Kirsten Eule besöker templet av Shallya ibland. Vi har djupgående teologiska samtal. Hon har enorma och imponerande kunskaper om Shallya. Men så är ju Shallya också Verenas dotter.”
Syster Gudrun

“Det är ytterst få personer som har sann kunskap om fader Morrs dödsrike. De flesta är rädda för att tänka på vad döden innebär och vad som väntar på andra sidan i Morrs dunkla rike. Men Kirsten Eule räds inte de teologiska spörsmålen om döden och Morr. Istället framhåller hon att fader Morr är Verenas make och att döden är något som väntar oss alla.”
Der Todtmeister auf Morr

Bio:

Kirsten Eule

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim