Kirsten Eule

Nunna och abbedissa i Streissens Verena tempel

Description:

image.jpg

Kirsten Eule är nunna och abbedissa i Streissens Verena tempel. Hon tillhör nunneorden “The Wisdom of the Owl” och är expert på teologi. Det sägs att ingen, inte ens Überlector Magdalena Brecht, har bättre kunskap om teologiska spörsmål i Averland.

Bio:

Kirsten Eule

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim