Magistrate Bartholomeus Lueger

Domare och Staatsrat

Description:

image.jpg

Magistrate Bartholomeus Lueger är domare i Streissen. Han är ansvarig för stadens rättsväsende och har en nära relation till kulten av Sigmar. Han har med åren blivit allt mer konservativ och hårdför och är en högljudd motståndare till nya politiska idéer som exempelvis inrättandet av en Freistadt i Streissen. I akademiska kretsar, både bland professorer och studenter, som kräver snabba politiska reformer och fullständig yttrandefrihet är Magistraten en hatad man. Magistrate Lueger har även en ansträngd relation till kulten av Verena pga att han är vän och allierad med Überzensor Stahl. Bartholomeus är drygt 60 år gammal och han går lite ihopkrupen då han plågas av en konstant ryggvärk.

“Han är ingen riktig domare utan en folkförrädare. Men dagen ska komma då han ska få sona sina brott mot det averländska folket inför folkdomstolen”
Waldemar Marx

“Magistrate Lueger kommer snart att bli avsatt från sitt ämbete. Han är allt för konservativ för domaryrket. Jag tror ingen kommer att sakna honom med undantag för sigmariterna”
Kanzler Roderick von Hindenburg

“Det finns få så plikttrogna tjänare av den averländska staten som Magistrate Lueger. Han är en hederlig tjänare av Averland och Sigmar”
Ulfgang Krieglietz

“De kallas de tre järnmännen. Ultrakonservativa krafter som motsätter sig förändring och folkets vilja. De tre järnmännen består av Warrior Priest Ulfgang Krieglietz, Überzensor Herr Stahl och Magistrate Lueger. De tre träffas varje vecka i Ulfgang Krieglietz tjänsterum i Sigmarkatedralen för att smida nya planer hur de ska motverka minsta förändring i staden”
Professor Gudrun Baader-Guth

“Jag hoppas han dör”
Andreas Baader

“Häng han högt”
Magdalena Tabbart

“Magistrate Lueger är en förtryckare. Han dömer småkriminella till hårda straff. Han borde fråga sig om det är ett brott att försöka överleva och äta sig mätt när man är fattig och ens barn svälter”
Mäster Haldur

“Folket är okunniga och ovetande. De förstår inte sitt eget bästa. Den mörka konspirationen har nästlat sig in i alla delar av Streissens styre. Det är då det krävs rättrådiga och okorrumperade män som Magistrate Lueger. Han skyddar den vanliga människan genom sitt viktiga ämbete. Men tacken han får är bara hat och förakt. Men med vår tro på Sigmar ger vi inte upp. Vi står upp för den vanliga hederliga medborgaren men vi räknar inte att han eller hon ska förstå våra gärningar och vår livslånga kamp mot den mörka hemliga fienden”
Überzensor Herr Stahl

Bio:

Magistrate Bartholomeus Lueger

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim