Magistrate Bartholomeus Lueger

Domare och Staatsrat

Description:

image.jpg

Magistrate Bartholomeus Lueger är domare och Staatsrat i Streissen. Han är ansvarig för stadens rättsväsende och har en nära relation till kulten av Sigmar. Han har med åren blivit allt mer konservativ och hårdför och är en högljudd motståndare till nya politiska idéer som exempelvis inrättandet av en Freistadt i Streissen. I akademiska kretsar, både bland professorer och bland studenter, som kräver snabba politiska reformer och fullständig yttrandefrihet är Magistraten en hatad man. Magistrate Lueger har även en ansträngd relation till kulten av Verena eftersom han är vän och allierad med Überzensor Stahl.

Bio:

Magistrate Bartholomeus Lueger

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim