Oswald von Boehm

En av Streissens mäktigaste män

Description:

image.jpg

Oswald von Boehm är en man med mer makt och inflytande än vad hans status och tillgångar borde tillåta. Familjen von Boehm är en egendomslös lågadelssläkt från västra Averland. För en generation sedan tvingades familjen von Boehm att överlåta sina jordegendomar till familjen von Leitdorf som betalning för stora skulder. Familjen von Boehm har genom flera generationer varit trogen familjen von Leitdorf. Oswald är familjens överhuvud och därmed har han rösträtt i den kommande konklaven. Han bor i ett stort och vackert stadshus i Der Altstadt. Oswald är djupt involverad i stadens politiska liv och han ger ofta personliga råd till Rufus von Leitdorf.

“Var tror du Oswald fått pengar ifrån för att kunna bo i det präktiga stadshuset på Adel Straße? Genom lån naturligtvis och lån kräver gentjänster. Som alla känner till är familjen von Boehm helt utan tillgångar. Men Oswald von Boehm har alltid en strategisk plan på gång.”
Roderick von Hindenburg

“Oswald von Boehms brorsdotter i Averheim, Gerlind von Boehm, sägs vara älskarinna åt Kastor von Leitdorf. Vad jag förstår är hon även informatör till Kastor. Tydligen är Gerlind en kvinna som delar många adelsmäns sängar. Huruvida detta är en del av Oswalds plan vet jag inte. Men det skulle inte förvåna mig om Oswald på ett skickligt sätt använder sig av sin brorsdotter för sitt politiska ränksmideri.”
Elsbeth von Pappen

“Oswald är min vän och rådgivare. Men ibland undrar jag varför han är så extremt intresserad av politik. Ofta pratar han om saker som inte berör honom och det får mig att fundera. Ibland har han enskilda möten med Bürgermeister Tischbein, ibland med Chancellor Roderick von Hindenburg, ibland med Fredrik von Beate, ibland med Gotthard von Hindenburg och ibland med Daniella von Mohr. Ja, han har även haft personliga möten med Warrior Priest Ulfgang Krieglietz och med Überlector Magdalena Brecht. Och igår hörde jag att han dinerat med rektor Wilfried Pieter Glantz-Wilzen och Nulns ambassadör Baltazar von Liebwitz.”
Rufus von Leitdorf

“Jag gillar inte den mannen. Oswald von Boehm säger att han kommer att stödja Rufus i konklaven men jag är väldigt osäker på det. Oswald har ett sjukligt intresse för politik. I grunden tror jag att det handlar om att han vill återställa familjen von Boehms forna glans och makt.”
Magda von Leitdorf

“Oswald von Boehm har gett mig många goda råd gällande min familjesituation. Konklaven närmar sig och det är jag, inte odågan Ruben, som borde ha rösträtt i konklaven.”
Daniella von Mohr

“En intelligent och intressant man. Vi får se, men jag tror att vi kanske har gemensamma intressen.”
Ambassadör Baltazar von Liebwitz

“Jag har fått ett brev att Oswald von Boehm vill träffa mig så fort jag kommer till Streissen. Naturligtvis vill jag höra vad han har att erbjuda.”
Nicklas Pürfurst

“Oswald von Boehm är en mina förnämsta kunder. Han har ett väldigt stort intresse för kvalitetstobak.”
Niels Prankow

“Oswald von Boehm är en man och min specialitet är att påverka män till att göra precis som jag vill.”
Elector Count Emanuelle von Liebwitz

Bio:

Oswald von Boehm

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim