Professor Brusselstein

Professor, författare och radikal politisk filosof

Description:

image.jpg

Professor Brusselstein är den mest radikala politiska tänkaren på Streissens universitet.
Han leder den statsvetenskapliga institutionen och har författat flera böcker. Flera gånger har han lämnat Streissen för att vara gästprofessor vid universiteten i Altdorf, Marienburg, Erengrad och Praag. Det är nu fem år sedan han kom tillbaka från sin senaste utlandspostering i Kislev. Det ryktas att Brusselstein blev utvisad från Kislev för samröre med politiska revolutionärer. Brusselstein är en extremt lugn person, han höjer aldrig rösten och han blir aldrig upprörd. Han älskar att samtala och diskutera i timmar. Alltid med sin mörka och lugna stämma. Flera i Streissen hävdar att det är Brusselstein som är orsaken till de oroligheter bland radikala studenter som nu präglar staden och det höjs röster på att han borde arresteras och spärras in för kätteri och samhällsomstörtande verksamhet. Rektor Wilfried Pieter Glantz-Wilzen har dock hela tiden skyddat och hållit professor Brusselstein om ryggen. Men de flesta är eniga om att Brusselstein snart kommer att arresteras och åtalas. Bland studenterna är den öppenhjärtiga och frispråkiga professorn väldigt populär.

“Mina vänner säger att jag ska fly. Att sigmariterna och Herr Stahl snart dömer mig till döden. Men varför ska jag fly. Jag har inte gjort något fel. Bara utryckt mina tankar i ord och skrift. Låt dem arrestera mig om de vill. Låt dem döma mig till livstid i gruvorna i The Black Mountains eller låt dem hänga mig. Jag kommer bara att bli en martyr. Gnistan som startar revolutionen bland de förtryckta. De som idag saknar röst. Låt mig bli deras röst när den rådande ordningen faller.”
Professor Brusselstein

“Professor Brusselstein är extremt farlig. Det är som att han hela tiden utmanar makten för att han ska bli arresterad och dömd. Han vill uppnå hjältestatus bland de radikala revolutionärerna och jag vet att han inte fruktar döden. Faktum är att han vill att vi dödar honom. Allt för att starta hans blodiga arbetarrevolution. Det nöjet får vi absolut inte ge honom. Vi får inte låta oss förledas och göra honom till en hjälte. Så jag säger därför, låt Brusselstein hållas och låt honom fortsätta sprida sina farliga läror på universitetet. Men vi ska bemöta honom med argument och fakta. Visa studenterna vad hans läror innebär. Visa studenterna vad terrorister som Andreas Baader, Ulrike Meinhof och Waldemar Marx har gjort när de praktiserat hans läror i praktiken. Endast på så sätt kan vi minska hans inflytande.”
Kanzler Roderick von Hindenburg

“Vi måste arrestera honom och döma honom till lagens hårdaste straff. Jag har samlat bevis länge nu, bevis som kommer att hålla i en rättegång. Snart kommer Geheimpolizei att slå till.”
Überzensor Herr Stahl

“Utan den inspiration som professor Brusselsteins föreläsningar gav mig hade jag aldrig försökt spränga Sigmarkatedralen och mörda Ulfgang Krieglietz.”
Andreas Baader

“Många frågar mig varför jag låter professor Brusselstein hållas. Men han har inte gjort något feeeeeeeeeel. Han har aldrig burit vapen eller skadat någon. Han utrycker bara sina idéer, visst jag kan inte säga att jag håller med i vad han säger eller skriver. Men då måste vi bemöta honom med akademiska motargument inte med avsked elleeeeeeeer arresteringsorder.”
Rektor Wilfried Pieter Glantz-Wilzen

“En stor man. En hjälte. En inspiratör.”
Waldemar Marx

“Professor Brusselstein är nog den mest skrämmande man jag någonsin träffat. Han har ett vänligt sätt, lyssnar och argumenterar sakligt. Han har aldrig burit vapen eller brukat våld. Men hans ord är farliga och fulla av gift. Det är han som inspirerat grupper som Rote Arme Fraktion eller extremister som Waldemar Marx att bruka och predika våld. Jag uteslöt honom från The Sun Society. Jag förstår att stadens ledare har ett dilemma hur de ska hantera Brusselstein. Arresterar de och dömer honom kommer han att bli en martyr för studenterna och det kan leda till öppna och våldsamma studentrevolter. Gör de inget framstår de som svaga och handlingsförlamade. Jag har hört Brusselstein säga att han ser fram emot den kommande konklaven och det gör mig rädd. Kommer han att försöka skapa kaos och anarki på gatorna när alla Averlands makthavare samlas i universitetet? Kommer extremister som följer i hans fotspår att försöka spränga universitetet precis på samma sätt som de försökte göra med Sigmarkatedralen?”
Professor Karin Schnell

“En gång när jag reste till Streissen träffade jag den stora tänkaren professor Brusselstein. Han förklarade lugnt och sakligt att tiden för arbetarnas revolution närmade sig. Att de fattiga massorna skulle resa sig upp mot de styrande och ta över makten. Han inspirerade mig mycket.”
Boris Lönnermann.

Bio:

Professor Brusselstein

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim