Professor Gudrun Bader-Guth

Filosofiprofessor och radikal politisk tänkare

Description:

image.jpg

Filosofiprofessor Gudrun Baader-Guth är en av Streissens mest radikala tänkare och akademiker. Gudrun finns i kretsen kring professor Brusselstein och de har tillsammans blivit de centrala radikal-politiskt intellektuella personerna i Streissen. Gudrun är nästan 40-år och har författat flera böcker med inriktning på filosofi och politik. I början av sin karriär var hon en kraftfull förespråkare för borgerligt styre och inrättandet av en Freistadt i Streissen. Hon mottog vid den tiden stora donationer från Streissen Merchant Guild, ett stöd som dock upphört sedan två år tillbaka. På senare år har hennes politiska idéer radikaliserats och hon har bland annat skrivit en bok “Volksregierung und Demokratie in alten Zeiten Tilea” om folkstyre och demokrati i det antika Tilea där hon ställer sig frågan om demokrati skulle kunna vara framtidens styrelseskick för The Empire. Dessutom har hon muntligt, om ej skriftligt, uttryckt att professor Brusselsteins idéer om arbetarmakt och proletariatets diktatur innehåller intressanta aspekter. Gudrun är dock försiktig, för att inte gå över gränsen, med vad hon skriver eller säger för att inte bli anklagad av samhällsomstörtande idéer och i förlängning bli dömd för kätteri. Hon balanserar hela tiden på vad som är ok att säga publikt men bakom slutna dörrar är hon mer frispråkig. Tidigare i år blev dock både hon och professor Brusselstein uteslutna från The Sun Society, då organisationens ordförande professor Karin Schnell blivit alldeles för obekväm med de radikala professorerna. Gudrun har en äldre bror, Andras Baader, som sitter fängslad i dödscell i stadens fängelse, den fruktade fängelseön i Aver vid namn Streissen Hohlraum. Andreas Baader greps efter att ha försökt spränga stadens Sigmarkatedral och har nu dömts till döden för kätteri. Publikt har Gudrun fördömt och tagit avstånd från sin brors handlingar men många troende sigmariter hävdar att detta endast är läpparnas bekännelse.

“Professor Gudrun-Guth kommer att sluta sitt liv som kättare. Snaran dras sakta åt runt henne och den renande elden väntar. Hennes föreläsningar och böcker består av vidriga idéer som inte överensstämmer med sigmaritiska principer. Att Streissens universitet inte avskedar henne och professor Brusselstein är inget annat än ren och skär skam. Faktum är att hela universitet borde stängas av den enda anledningen. Dessutom är hennes bror en av de värsta kättarna i Averlands moderna historia och alla vet ju att kätteri är en sjukdom som går i arv genom blodet.”
Warrior Priest Ulfgang Krieglietz

“Dagen då jag slår till är nära nu, bevisen är tydliga. Professor Gudrun-Guth kommer snart att dela cell på Streissen Hohlraum med sin vidriga bror.”
Überzensor Herr Stahl, Geheimpolizei

“Jag vet att min syster sympatiserar med min sak. Men det är naturligtvis inget hon kan säga publikt.”
Andreas Baader

“Professor Baader-Guth är en stor tänkare, om än inte lika framstående som professor Brusselstein.”
Waldemar Marx

“Det stämmer av Streissen Merchant Guild dragit tillbaka sitt stöd för professor Baader-Guth. På samma sätt har vi även tagit tillbaka vårt stöd för professor Brusselstein. Deras idéer är allt för radikala för att överensstämma med vår politik. Vi förespråkar en stegvis reformering av samhället där inrättandet av borgarstyre och en Freistadt är ett mål. Däremot har vi aldrig hävdat att adeln inte har någon roll i vårt framtida samhällsbygge. Tvärtom hävdar vi att adeln har en viktig roll i att upprätthålla armen och beskydda Averland och dess folk mot yttre fiender. Men det civila styret ska ligga i borgarnas händer.”
Ursula Geldbraucher

“Professor Baader-Guth är öppen för nya tankesätt och idéer. Hon är en stor intellektuell förebild.”
Professor Brusselstein

“Jag om någon förespråkar öppenhet och fri debatt. Men det finns gränser och vi måste respektera lagen. När idéer som rör sig på gränsen mot det förbjudna sprids måste vi statuera exempel. The Sun Societys namn får inte svärtas ned. Därför var jag tvungen att utesluta professorerna Brusselstein och Baader-Guth.”
Professor Karin Schnell

“Censur i alla dess former är fel. Kunskap och idéer måste kunna diskuteras öppet. Håller man inte med om en åsikt får man bemöta den med fakta och motargument. Jag ser professor Baader-Guth som en modig kvinna som vågar bryta normer genom att våga diskutera gamla sanningar. Jag vet att Sigmarkyrkan är av en annan åsikt men kulten av Verena kommer alltid att ta ställning för yttrandefrihet och rätten att publicera böcker.”
Überlector Magdalena Brecht

“Professor Baaaaaaaaaaader-Guth. Jag älskar personer som vågar diskutera och säga saker som inte alla är bekväma med. Är inte det universitets främsta uppgift. Att oberoende av religionen eller politiska påtryckningar bilda ny kunskap. Det är därför min uppgift att se till att Überzensor Stahl får tillrättalagda versioner av de böcker och avhandlingar vi publicerar. Men naturligtvis trycker vi sedan de riktiga versionerna. Just ja……jaaaaaaaag är sen till tjurfäktningen. Hur låååååeter tjuren. Brööööööhhhhhh. Var är min puderdosa? Vi hörs.”
Rektor Wilfried Pieter Glantz-Wilzen

Bio:

Professor Gudrun Bader-Guth

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim