Sebastian Stägen

Krigarpräst av Sigmar

Description:

image.jpg

Krigarpräst Sebastian Stägen är närmaste man till Sigmarkyrkans ledare i Streissen, den fruktade Ulfgang Krieglietz. Sebastian Stägen är en strikt konservativ Sigmarit. Han är en hårdför motståndare till många av Streissens universitets fritänkande professorer. I sin ungdom deltog Sabastian Stägen i strider i Kislev mot barbarstammarna från norr.

“Här i Averland inser ingen hotet från de mörka gudarna. Men jag har stridit med våra kislevitiska allierade mot de fruktade barbarstammarna från norr. Barbarer som tillber de mörka gudarna. Men här i Averland kommer det största hotet från de fritänkande akademikerna vid universitetet. Akademiker som i hemlighet, i dolda rum och fuktiga källare, tillber samma mörka gudar som barbarerna i norr.”
Sebastian Stägen

Bio:

Sebastian Stägen

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim