The Child of Rhya

Ett heligt barn som predikar Rhyas storhet

Description:

image.jpg

I Streissen är kulten av Rhya stark. Staden ligger i ett böljande och bördigt jordbruksområde, förmodligen finns här den finaste och mest produktiva jordbruksmarken i hela The Empire. Den absolut största delen av marken runt Streissen och de kringliggande byarna är uppodlad. När byarna blir färre längre bort från staden vidtar stora slättlandskap som fungerar som betesmark för stora frigående boskapshjordar. Landsbygdsbygdsbefolkningen runt Streissen har alltid tillbett och helgat gudinnan Rhya. De ber till henne för goda skördar och friska kreatur.

Det senaste året har en ung flicka som kallas The Child of Rhya vandrat från by till by och från gård till gård på landsbygden utanför Streissen. Hon predikar om Rhyas storhet och om allt som den välmående gudinnan gett till Averlands bondebefolkning. När hon talar lyssnar folk intensivt och ett 20-tal barn, de flesta unga flickor, har anslutit sig till hennes vandring. När barnen kommer in i en by kastar de blommor omkring sig och sjunger sånger till Rhyas ära. Byborna ger barnen mat och husrum och ofta anordnas spontana fester till Rhyas ära. Men om man lyssnar väldigt noga på sångerna och The Child of Rhyas tal så finns där hänvisningar till urgamla seder om blodsoffer och fruktbarhetsriter som måste ske för att blidka gudinnan för att skördarna ska vara fortsatt bra. Hittills har Rhya prästinnorna i Streissen valt att inte uttala sig om de de urgamla och sedan länge förlegade och förkastade Rhya riter som The Child of Rhya pratar om i förtäckta ordalag.

Bio:

The Child of Rhya

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim