The Child of Rhya

Ett heligt barn som predikar Rhyas storhet

Description:

image.jpg

I Streissen är kulten av Rhya stark. Staden ligger i ett böljande och bördigt jordbruksområde, förmodligen finns här den finaste och mest produktiva jordbruksmarken i hela The Empire. Den absolut största delen av marken runt Streissen och de kringliggande byarna är uppodlad. När byarna blir färre längre bort från staden vidtar stora slättlandskap som fungerar som betesmark för stora frigående boskapshjordar. Landsbygdsbygdsbefolkningen runt Streissen har alltid tillbett och helgat gudinnan Rhya. De ber till henne för fertilitet och friska barn, goda skördar och friska kreatur. Det senaste året har en ung flicka som kallas The Child of Rhya vandrat från by till by och från gård till gård på landsbygden utanför Streissen. Hon predikar om Rhyas storhet och om allt som den välmående gudinnan gett till Averlands bondebefolkning. När hon talar lyssnar folk intensivt och ett 20-tal barn, de flesta unga flickor, har anslutit sig till hennes vandring. När barnen kommer in i en by kastar de blommor omkring sig och sjunger sånger till Rhyas ära. Byborna ger barnen mat och husrum och ofta anordnas spontana fester till Rhyas ära. Men om man lyssnar väldigt noga på sångerna och The Child of Rhyas tal så finns där hänvisningar till urgamla seder om blodsoffer och fruktbarhetsriter som måste ske för att blidka gudinnan för att skördarna ska vara fortsatt bra. Hittills har Rhya prästinnorna i Streissen valt att inte uttala sig om de de urgamla och sedan länge förlegade och förkastade Rhya riter som The Child of Rhya pratar om i förtäckta ordalag.

“Det här är min syn, min spådom om vad som komma skall. Lyssna på mina ord gott folk. På ytan är allt fridfullt i byn Feltzendorf. Folk arbetar på vetefälten och i fruktträdgårdarna. Kor, får och grisar är välmående och ladorna är fulla. En stor årlig skörde- och fruktbarhetsfest förbereds till Rhyas ära. Kvinnorna binder vackra blomsterkransar, barnen gör fågelskrämmor av vete och männen bygger en 9 meter hög figur av trä, klädd i blommor och löv, som ska föreställa Rhyas make Taal. Figuren ska antändas när natten kommer och lysa upp det kringliggande landskapet som ett stort fyrbål. Byborna kommer att dansa runt den brinnande figuren och sjunga sånger till Rhyas ära. Men i sommerzeit i år kommer firandet inte att bli som tidigare år. På festdagens morgon ska 20 unga flickor tåga in i byn med blommor i sitt hår. De sjunger vackra sånger till Rhyas ära och leds av en flicka som kallas The Child of Rhya. Byborna välkomnar barnen med öppna armar. Stämningen är glad och uppsluppen. Flera getter, får och kor visar dock utan orsak stor stress och oro. En ko stångar till och med sitt huvud alldeles blodig mot en laduvägg. Men byborna fortsätter med festförberedelserna. Vid lunchtid dukas ett långbord upp på bygatan med mat och dryck i överflöd. Festligheterna kan börja och med festligheterna kommer byn Feltzendorf aldrig att bli sig lik igen.”
Tomas Brömsen

“The Child of Rhya, det talar jag gärna med dig om en annan dag när jag har mer tid.”
Gretchen Lebengut

“Idag är inte den rätta dagen för att tala om The Child of Rhya.”
Klara Jung

“Är det inte uppenbart att The Child of Rhya representerar kulten av Rhya som den var för 2500 år sedan. Innan den blev förstörd, svag och korrumperad.”
Magalena Tabbart

“Det som det viskas om i skuggorna, det som ingen vill tala om. Det är det farligaste.”
Hubert Dürcher

“The Child of Rhya är vår framtid. Hon är det heliga barnet.”
Didrik Pauler i förtäckta ordalag.

Bio:

The Child of Rhya

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim