Theodoric Löwen och Magdalena Tabbart

Ett ökänt kriminellt par

Description:

image.jpg

Theodoric Löwen och Magdalena Tabbart är två före detta studenter som lämnat den akademiska banan och numera är ökända kriminella i Stressen. Det sägs att de är hjärnorna bakom kulten kring Ahalt the Drinker. Ahalt the Drinker är en urgammal religiös kult från södra Empire som frodades vid tiden då Sigmar levde. Vid den tiden dyrkades gudar som Ulric, Taal och Rhya tillsammans med flera mindre gudar och andeväsen. De flesta av dessa mindre religioner absorberades och införlivades med tiden i de större kulterna. Ahalt är jaktens, fertilitetens och dryckenskapens gud men kultens anhängare vägrade att låta sig absorberas av kulten av Taal och Rhya. Konsekvensen blev att Ahalt blev förbjuden av Taals och Rhyas präster och Ahalts anhängare tvingades verka i det fördolda. Även om kulten i princip varit utrotad dog den aldrig helt ut. På landsbygden i Averland, Wissenland och Talabechland levde kultens principer kvar i avlägsna byar, där det viskades att Ahalt gav bättre jaktlycka och bättre fertilitet än vad Taal och Rhya kunde erbjuda. Ahalt kräver ett månatligt blodsoffer av sina anhängare. I gengäld ger han lycka i både jakt och fertilitet till sina trogna. Blodsoffret kan vara några droppar av ens eget blod, blod från ett djur eller till och med ett människoffer. Ju större blodsoffer desto större är Ahalts välsignelse. Blodsoffer var även vanligt förekommande i kulterna av Taal och Rhya vid tiden för Sigmars födelse men det är något som försvann och förbjöds under de första århundradena efter Sigmar. Idag förnekar de flesta präster av Taal och Rhya att blodsoffer varit en mörk del av deras kults historia. Inom kulten av Ahalt dog dock traditionen med blodsoffer aldrig ut. Istället kom den aspekten att förstärkas hos kulten, som ett svar på att blodsoffer förbjöds inom kulterna av Taal och Rhya. Ahalts anhängare har också utvecklat ett djupt hat och fiendskap mot de närbesläktade kulterna Taal och Rhya som ett svar på den förföljelse de drabbats av under 2500 år. Theodoric Löwen och Magalena Tabbart är Streissens mest ökända kriminella par. De har varit tillsammans sedan de 17 år gamla studerade teologi och historia vid universitetet i Streissen. De kom där i kontakt med gamla skrifter om Ahalt och fascinerades av vad de läste. Fascinationen utvecklades dock snabbt till besatthet över Ahalts läror. En mörk höstkväll i månaden Ulriczeit för fyra år sedan urartade deras intresse för Ahalt. De hade tillbringat hela kvällen på Studenten Bierstubbe och var märkbart berusade. Det var då Theodoric föreslog att kvällen var som gjord för jakt. Ahalt skulle ge dem lycka i jakten. Magdalena var helt med på idén och medan de båda diskuterade vilket djur de skulle jaga klev en ung lärling av Rhya in i värdshuset. Theodoric och Magdalena såg på varandra och visste båda vem de skulle jaga den natten. När den unga kvinnan som var lärling av Rhya lämnade värdshuset följde paret efter henne. Strax utanför Rhyas tempel slog de till. De fångade kvinnan och stack sina dolkar i henne. Därefter smetade de kvinnans blod i sina ansikten och lämnande henne att förblöda på templets trappa. Höga och berusade av vad de gjort sprang de sedan omkring på stadens mörka gator och prisade Ahalt samtidigt som de högljutt förbannade Rhya. Flera vittnen såg paret och det råa brottet kom att väcka avsky över hela Streissen. Trots idoga ansträngningar från stadsvakten har man aldrig lyckats fånga paret. Istället har Theodoric och Magdalena ägnat sig åt allt från inbrott, misshandel, stölder, mordbrand och mord för att finansiera sitt brutala leverne.

“Jag spottar på Rhyas systrar. Deras livmödrar är ruttna och förtorkade.”
Magdalena Tabbart

“Jag har tre heliga principer som jag följer i livet. Alkoholen, jakten och knullet. Men de kräver alla blod för att fulländas.”
Theodoric Löwen

“The Child of Rhya är en väldigt intressant aspekt i kulten av Rhya. Är inte Rhyas barn egentligen en aspekt på den ursprungliga oförstörda fertiliteten? Det finns dokument som talar om blodsoffer i den tidiga Rhya kulten och jag har till och med sett urgamla runstenar på slätterna söder om Heideck som hävdar att The Child of Rhya är en aspekt av Ahalt the Drinker. Innan Theodoric Löwen och Magdalena Tabbart blev mördare och brottslingar studerade de bland annat teologi för mig. De hade ett enormt intresse för både The Child of Rhya och de gamla averländska skrifter som beskrev kulten av Ahalt the Drinker.”
Überlector Magdalena Brecht

“Theodoric Löwen och Magdalena Tabbart försöker väcka liv i den vidriga och ondskefulla kulten av Ahalt the Drinker. De måste stoppas med alla medel.”
High Priest Gretchen Lebengut

“Thedoric Löwen och Magdalena Brecht är avskyvärda kriminella personer. De lever ett alkoholrusigt liv med stölder och mord. Fem oskyldiga människor har de mördat under de senaste två åren. Jag känner inget annat än avsky för detta par och drömmer om dagen då jag kan ställa dem inför rätta.”
Kapten Armand Falkenheim

“De är religiösa fanatiker som dyrkar någon bortglömd skitgud från forntiden. Men de betalar “skatt” till mig. Det är allt jag kräver."
Ivan Paparov

“De har förstått blodets makt.”
Ann Merkel

“Vi har mötts några gånger och talat, jag varken gillar eller ogillar dem. De har vid våra möten predikat om Ahalt the Drinker och blodsoffer. Religion intresserar dock inte mig det minsta. Bara själva dödandet.”
Sebastian “The Ripper” Bunker

“Löwen och Tabbart är vilsna själar. De dyrkar Ahalt the Drinker. Vad kan en bortglömd och mossig gud som Ahalt erbjuda oss? Ingenting är mitt svar. Allt snack om blodsoffer är bara löjligt. Jag har dock sympati för deras levnadssätt, de är förföljda av en vidrig stadsvakt och ett vidrigt rättsystem. Ibland krävs det att vi tar ett människoliv, det är absolut inget fel med det för att vi ska nå våra mål.”
Ulrich Hildemann

“De har besökt godset ett par gånger och predikat för oss tjänstefolk. Jag måste säga att det Herr Löwen och Fraulein Tabbart har att säga är intressant. Har inte vi landsbygdsbor allt för länge förträngt våra förfäders tro?”
Reine Pauler

“Vi måste finna, fånga och hänga Theodoric Löwen och Magdalena Tabbart. De är ett avskyvärt par som reser runt på landsbygden, i bondebyarna, på godsen och predikar sin sjuka perverterade lära för både bönder och tjänstefolk. De är motsatsen till allt det goda som vår fader Sigmar och vår moder Rhya står för.”
Gotthard von Hindenburg

“Ahalt the Drinker är ingen riktig blodsgud, bara ett tragiskt och ynkligt andeväsen. Jag har inget till övers för idioter som Theodoric Löwen och Magdalena Tabbart. Patetiska människor.”
Machmoud

Bio:

Theodoric Löwen och Magdalena Tabbart

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim