Torsten Gösser

Ärrad krigsveteran och livvakt åt Daniella von Mohr

Description:

image.jpg

Torsten Gösser är en ärrad krigsveteran från The Third Battle of Black Fire Pass. Det sägs att han stred på ett lika brutalt och odisciplinerat sätt som de kraftfulla orcherna och att han ensam fick en stor skara grönskinn att fly hals över huvud. Som ung man försörjde han sig som legosoldat i fjärran Kislev. Där stred han mot de fruktade Kurgans, barbarerna från norr. Idag är Torsten Gösser anställd som livvakt åt Daniella von Mohr. Med en sådan livvakt har Daniella ingjutit både respekt och fruktan i Streissens adelsklass.

Bio:

Torsten Gösser

Torsten Gösser

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim