Ulrich Hildemann

Stråtrövare och boskapstjuv och hemlig präst av Gundred?

Description:

image.jpg

Ulrich Hildemann är en efterlyst man i Streissen, en stråtrövare och boskapstjuv som håller till på landsbygden utanför staden. Vissa hävdar att han även är hemlig präst av Gundred, boskapstjuvarnas gud. Detta kan naturligtvis vara ett illasinnat rykte spridit av Ranaldkulten då Ulrich de senaste åren envist vägrat att ge en del av sitt stöldgods till kulten.

Bio:

Ulrich Hildemann

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim