Ursula Rotkopf-Feuerdottir

Framstående magiker inom The Bright Order

Description:

image.jpg

Ursula Rotkopf-Feuerdottir är en ung, eldig, temperamentsfull och framstående magiker av The Bright Order. Efter att avslutat sina studier i Altdorf på rekordtid och som klassetta har hon återvänt till sin barndoms stad Streissen. I Altdorf säger de äldre medlemmarna av The Bright Order att en mer talangfull och lovande person inte skådats i ordens historia på 100 år. I Streissen har hon blivit gästföreläsare i filosofi vid universitetet och hon ses också ofta i hovet kring Rufus von Leitdorf. Vissa säger att hon tom är Rufus närmaste rådgivare.

Bio:

Ursula Rotkopf-Feuerdottir

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim