Waldemar Marx

Akademiker och ledare för den politiska rörelsen Freistadt Streissen

Description:

image.jpg

Waldemar Marx är akademiker och ledare för den politiska rörelsen “Freistadt Streissen”, en rörelse som samlar studenter och akademiker för att göra Streissen till en Freistadt. På senaste tiden har rörelsen radikaliserats, bytt namn till “Arbeiterstadt Streissen” och helt brutit med Streissens Merchant Guild. Waldemar predikar inte längre borgarnas rättigheter eller en Freistadt utan något så radikalt som arbetarmakt och en arbetarstat. Rörelsen är starkt influerad av professor Brusselsteins radikala idéer. Waldemar Marx har dock gått ett steg längre än Brusselstein genom att han helt öppet agiterar för våld mot och avrättningar av adelsklassen. Det ryktas att Sigmarkyrkan snart kommer att utropa Waldemar som kättare och folkfiende – att Waldemar är ett hot mot imperiets stabilitet. Om så blir fallet är risken stor att Waldemar snart kommer att brinna på bålet. Det sägs också att Geheimpolizei har utfärdat en arresteringsorder. Waldemar har därför gått under jorden och gömmer sig någonstans i Universitäts Bezirk. Det sägs att hans extremism och paranoia har blivit allt värre sedan han gått under jorden.

“Det är bara skitprat som Waldemar Marx ägnar sig åt. Han har träffat mig flera gånger och pratat om en arbetarstat och arbetarmakt. Men jag är inte dum eller lättlurad. Hans tal om proletariatets diktatur betyder bara att vi arbetare får byta herrar från adeln till intellektuella och farliga akademiker som Waldemar Marx. Vi kommer att vara lika förtryckta som förut.”
Reinhardt Vogt

“Waldemar Marx är den mest framstående personen av mina tidigare studenter. Han är både intelligent och karismatisk. En perfekt ledare för revolutionen. Det är en skam att han tvingats gå under jorden. Allt han gjort är att utrycka sina idéer. Han har aldrig skadat någon.”
Professor Brusselstein

“Jag har inget emot Waldemar Marx. Men han pratar bara. Det är dags att han själv tar till vapen och dödar överheten. Jag är så trött på dessa pratande akademiker. Den dag han spränger en adelsman i luften kommer han att få mitt fulla stöd.”
Ulrike Meinhof

“Han höll ett tal för några veckor sedan där han hävdade att religionen är ett opium för folket. Att gudarna inte existerar. Han är en extremist och kättare som motsätter sig Sigmars ord och lag. Jag kommer därför att utropa honom som kättare och fiende till The Empire. Förhoppningsvis kan Geheimpolizei gripa honom innan konklaven.”
Warrior Priest Ulfgang Krieglietz

“Han är en charmerande och intelligent ung man med vackra intensiva ögon. Hade jag inte varit gift så hade jag säkert förälskat mig i honom.”
Professor Gudrun Baader-Guth

“Waldemar Marx är en skam för universitetet. Han är ett exempel på vad som händer om vi okritiskt låter extrema idéer frodas och inte talar om respekt, människovärde och värdegrund med våra studenter.”
Professor Karin Schnell

“Waldemar Marx är ytterligare ett delikat problem. Hur ska vi hantera honom för att han inte ska få martyrstatus. Jag har full förståelse för Ulfgang Krieglietz åsikter om att han är en kättare. Men frågan är om inte en arrestering kan leda till studentuppror och kravaller. Det primära för Averlands bästa just nu är att vi får en lugn och ordnad konklav där en ny Elector Count kan utses. Sedan får vi ta uti med hårdhandskarna med extremister som Waldemar Marx.”
Kanzler Roderick von Hindenburg

“Ställ honom inför rätta. Lagen måste upprätthållas.”
Überlector Magdalena Brecht

Bio:

Waldemar Marx

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim