Waldemar Marx

Akademiker och ledare för den politiska rörelsen Freistadt Streissen

Description:

image.jpg

Waldemar Marx är akademiker och ledare för den politiska rörelsen “Freistadt Streissen”, en rörelse som samlar studenter och akademiker för att göra Streissen till en Freistadt. Rörelsen är starkt influerad av professor Brusselsteins radikala idéer. På senaste tiden har rörelsen radikaliserats och brutit med Streissens Merchant Guild. Waldemar Stuttgart predikar inte längre borgarnas rättigheter utan något så radikalt som arbetarmakt. Det ryktas att Sigmarkyrkan snart kommer att utropa Waldemar som kättare och folkfiende och ett hot mot imperiets stabilitet. Om så blir fallet är risken stor att Waldemar kommer att brinna på bålet.

Bio:

Waldemar Marx

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim