Didrik Pauler

Dräng på von Mohrs lantgods

Description:

image.jpg

Didrik är den yngre av bröderna Pauler. Han arbetar som dräng på von Mohrs lantgods. Didrik är en person som arbetar hårt utifrån de knappa resurser som godset har. Han försöker underhålla byggnaderna så gått det går men utan pengar till sitt förfogande är det omöjligt att stoppa godsets allt mer tilltagande förfall. Didrik har gröna fingrar och är duktig på att odla både grönsaker och blommor och han har även en naturlig hand med gårdens djur som han sköter väl. Religion, och då specifikt sin tillbedjan av Rhya, har en central plats i Didriks liv. Han ber flera gånger om dagen och spenderar gärna kvällarna framför den stora eldstaden i godsets kök där han gärna talar om Rhya och gamla folksägner från den averländska landsbygden.

“Didrik Pauler är en hårt arbetande man av den gamla stammen. Han vill göra rätt för sig och är ärlig och hederlig. Men jag undrar om inte hans tillbedjan av Rhya har gått lite väl långt. Han predikar numera om The Child of Rhya och att vi borde återuppta de gamla offergåvor som präglade kultens tidiga historia. Det känns enligt mig väldigt primitivt, ja till och med barbariskt att prata om blodsoffer på djur i dessa moderna tider.”
Wendel Hoche

“Didrik är en bra man som respekterar kvinnor. Jag älskar att höra hans berättelser om Rhya på kvällarna framför eldstaden.”
Gretchen Bosch

“Det är väldigt givande att prata om Rhya med Didrik Pauler. Han är väldigt insatt i kultens tidiga traditioner och de legender som muntligt förmedlas från generation till generation.”
Klara Jung

“Jag hörde talas om Didrik Pauler och ryktet om att han var väl insatt i Rhyakultens tidigaste historia. En kväll sökte jag upp honom på det förfallna godset där han jobbar. Jag bjöd på en flaska sprit och vi satt på hans drängkammare och diskuterade hela natten. När han började prata om Rhyakultens blodsoffer, som var vanligt förekommande vid tiden för Sigmars födelse, styrde jag försiktigt in samtalet på Ahalt The Drinker. Ahalt har ju alltid hållit fast vid blodsoffer traditionen medan Rhyakulten har förfallit och blivit svag. Glädjande nog möttes jag inte av fiendskap utan av en försiktig nyfikenhet från Didriks sida.”
Theodoric Löwen

Bio:

Didrik Pauler

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim