Elvira Mersch

En kvinna tillhörande Streissens akademiska elit

Description:

image.jpg

Elvira Mersch är en ung men väldigt framstående akademiker specialiserad på Averlands historia och folklore. Hon anses vara den främsta experten i provinsen när det handlar om provinsens tidiga historia med särskilt i riktning på stammen brigunderna, förfäder till dagens averländare, som kom till Averland runt 1000 år före Sigmars födelse. Brigunderna var mästare på att rida och på strid med hästdrivna stridsvagnar. Elvira Mersch har ägnat de senaste två åren att rekonstruera en brugundisk stridsvagn till stor detalj. Vagnen finns i den historiska fakultetens utställningsyta i Streissens universitet och har lockat många besökare från Streissens stadsbefolkning. Många tror att Elvira en dag kommer att ta över posten som professor för den historiska fakulteten den dag den åldrande professorn Hannes Schyfert-Pilzen beslutar sig för att dra sig tillbaka. Elvira är förutom att vara en hängiven och framstående akademiker även en fåfäng person. Hon har ett stort intresse för vackra klänningar och för sitt utseende. Ofta kan hon ses på baler och fester i Streissen Burg. Elvira är snart 30-år men fortfarande ogift vilket många tycker är märkligt för en kvinna som av många anses vara en av Streissens vackraste. Illasinnade rykten hävdar att orsaken till att hon inte är gift är att hon är Rufus von Leitdorfs hemliga älskarinna.

“Elvira Mersch är en mycket framstående akademiker. Hon har en mycket stor kunskap om Averlands fornhistoria och hennes arbete med att rekonstruera en birgundisk stridsvagn är inget annat än ett formidabelt mästerverk. Den dag jag drar mig tillbaka ser jag henne som min efterträdare som professor för den historiska fakulteten. Jag kan ju inte förneka att det troligtvis är Elviras uppenbarelse som gjort att så många unga manliga studenter numera har historia som sitt förstahandsval. Ämnet har blivit så populärt de senaste åren att den historiska fakulteten nu är universitetets största. Men jag misstänker att många unga män också drabbas av sin första hjärtesorg när de studerar för Elvira.”
Professor Schyfert-Pilzen

“Jag gillar inte den kvinnan.”
Magda von Leitdorf

“Jag såg Kastor von Leitdorf och Elvira Mersch smyga iväg in i en städskrubb på Roderick von Hindenburgs vinterbal.”
Sabina von Krieglietz

“Elvira Mersch är visserligen en duktig och framstående akademiker men en akademiker ska inte bry sig om världsliga ting som utseende, kläder och smycken. Vi har ett högre kall och det är att ta fram och sprida ny kunskap. Endast det ska vara vår passion. Inte att som Elvira springa på fester på Streissen Burg.”
Professor Tycho Braheim

“Jag tänker föreslå att Elvira blir medlem i The Sun Society.”
Professor Karin Schnell

“Elvira Mersch är en framstående akademiker med stor kunskap om vårt folks historia. Hon har kunskaper om tidiga seder och bruk inom Rhya-kulten som är större än vad de flesta prästinnor inom min kult har. Vi har många gånger samtalat och utbytt information om The Child of Rhya. Elvira är en flitig besökare i vårt tempel och hon har även donerat pengar till oss.”
Klara Jung, prästinna av Rhya

Bio:

Elvira Mersch

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim