Heindryk Tuppengaal

Byggmästare och ansvarig för restaureringen av universitetet

Description:

image.jpg

Familjen Tuppengaal från Marienburg har gjort sig ett namn inom hantverkskretsar i Streissen. För 5 år sedan anlände 10 medlemmar av familjen Tuppengaal till staden. De är alla skickliga stenhuggare, snickare och byggnadsarbetare. Familjens överhuvud, Baumeister Heindryk Tuppengaal, lyckades efter ett 12 timmars långt samtal övertyga universitetets rektor att familjen Tuppengaal var de rätta personerna att åta sig den stora restaureringen av universitets huvudbyggnad. Ett stort arbete som beräknades ta åtminstone ett decennium att slutföra. Idag är delar av universitetet täckt av stora byggnadsställningar av trä. Familjen Tuppengaal rör sig obehindrat i universitetets gamla gångar och korridorer. Det sägs att Heindryk Tuppengaal hittat dolda rum och gångar i universitetet, något han publikt hävdar är bara skrönor och sagor. Familjen har envist vägrat att ansluta sig till Streissens Workers Guild, något som gjort att familjen ligger i
öppen och hetsig konflikt med Reinhardt Vogt.

“Ha ha! Universitet har inga hemliga rum eller gångar. Vad tror folk egentligen? Att det ska finnas bortglömda salar fyllda av guld och skatter i det gamla universitetet?”
Baumeister Heindryk Tuppengaal

“Han vägrar att betala avgift till Streissen Workers Guild. Familjen Tuppengaal är utbölingar och inte välkomna här i Streissen.”
Reinhardt Vogt

“Det ryktas att finns hemliga rum och gångar i universitet. Bortglömda rum som döljer hemligheter. Om det är sant eller inte vet jag ej. Men om någon vet så är det herr Tuppengaal.”
Professor Tycho Brahe

“Vi har sett. Vi vet.”
The Red Knight of Knowledge

“Baumeister Tuppengaal gör en faaaaaantastiskt jobb. Han restaurerar universitetet med samma ömma och omsorgsfulla hand som en mor som sköter om sitt spädbarn.”
Rektor Wilfried Pieter Glantz-Wilzen

“Sccccccchhhhhhhhhhh.”
Der König in Gelb

Bio:

Heindryk Tuppengaal

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim