Professor Karin Schnell

Professor vid Streissens universitet och ordförande för The Sun Society

Description:

image.jpg

Karin Schnell är professor i språk vid universitetet och kallas för “Averlands skarpaste hjärna”. Hon är bildad, intelligent och rättfram. För 25-år sedan grundade hon den akademiska föreningen “The Sun Society” och hon har varit ordförande för föreningen sedan dess. Föreningen finns sedan drygt 15-år även i Averheim. Karin är en aktad person i Streissens societet och det är vida känt att hon agerat informell rådgivare till både Marius von Leitdorf och Rufus von Leitdorf. Karin är 55 år gammal, hon är ogift och har inga barn.

“Professor Karin Schnell är en nära och god vän. Sedan jag på grund av olyckliga omständigheter tvingades lämna Averheim har jag bott hos Karin. Det känns skönt att för Karin ha berättat hela den olyckliga historien kring hur jag tvingades lämna ordförandeskapet för The Sun Society. Det är sällan jag sett Karin upprörd men när hon fick höra hur Werner Lankdorf, på ett subtilt sätt med underförstådda hot, tvingat bort mig från ordförandeposten blev hon fullkomligt rasande.”
Professor Franz-Ferdinand Kampinski

“Professor Karin Schnell är en fraaaaaaaaamstående akademiker och en faaaaaaantastisk människa.”
Rektor Wilfried Pieter Glantz-Wilzen

“Att utesluta mig från The Sun Society för att mina åsikter är obekväma i hennes reaktionära hjärna säger det mesta. Vad är hon för akademiker som inte kan acceptera andras idéer.”
Professor Brusselstein

“Professor Karin Schnell och jag brukar dinera tillsammans varje Festag i hennes bostad. Hon dukar alltid för tre då Sibylle naturligtvis även äter med oss. Efter att Sibylle börjat få syner av “Der König in Gelb” har jag inte vågat yppa detta för någon förutom för Karin. Karin har varit ett enormt stöd, hon har inte avfärdat Sibylles syner utan har istället hjälpt mig att analysera dem. Karin har till och med föreslagit att vi ska ta kontakt med en ockultist vid namn Hubert Dürcher men tanken på att träffa en sådan person gör mig nervös."
Stephanie von Hindenburg

“Professor Karin Schnell är en väldigt framstående akademiker och även en person jag kan fråga om råd. Hennes råd är alltid väl underbyggda.”
Rufus von Leitdorf

“En skarp och modig kvinna som inte räds att säga vad hon tycker. Jag förstår varför man ber om råd från professor Schnell.”
Kanzler Roderick von Hindenburg

“Professor Karin Schnell är väldigt trevlig, hon brukar bjuda in mig på te i sitt arbetsrum minst ett par gånger i veckan för att höra hur det går med restaureringen av universitetet. Karin är den enda person jag visat gångarna och rummen jag hittat. Hon har sagt att vi inte ska berätta om upptäckten för någon annan. Inte förrän hon fått fram mer information och fakta. En dag för två veckor sedan tog hon med sig en katt vid namn Sibylle för att katten skulle få se gångarna. Väldigt märkligt.”
Heindryk Tuppengaal 

Bio:

Professor Karin Schnell

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim