The Red Knight of Knowledge

Väktare av Streissens universitet

Description:

Streissen-the_Red_Knight_of_Knowledge.jpg

The Red Knight of Knowledge är beskyddare och väktare av Streissens Universitet. En mystisk person, klädd i röd kåpa med mask för ansiktet. Han är beväpnad med ett bredsvärd och han har aldrig visat ansiktet bakom masken. Vissa säger att han är en fallen adelsman andra att han är en misslyckad akademiker. The Red Knight of Knowledge vandrar runt på universitetet både dag och natt. Han är väldigt tystlåten och pratar sällan. Hans mystiska uppenbarelse är allt som behövs för att få studenter att upphöra med bråk eller få inbrottstjuvar att fly i vild panik. Ingen har någonsin sett The Red Knight of Knowledge i en stridssituation där han brukar sitt vapen. En märklig sak med honom är att han ibland brukar gå in i salarna där studenterna skriver sina tentamena och gå fram till en eller ett par studenter för att viska orden: “Vad vill du veta?” i deras öron. Studenten får sedan ställa sina frågor och The Red Knight of Knowledge viskar tentamenssvaret i studentens öra. Hittills har riddaren aldrig svarat fel på en fråga. Ingen professor vid universitetet ifrågasätter detta som fusk utan det har istället blivit en ära att som student bli tillfrågad av The Red Knight of Knowledge.

“The Red Knight of Knowledge är en märklig person. Jag tror att det är över 30-år sedan han först uppenbarade sig vid universitetet och sa att han var universitetets och kunskapens väktare. Ingen ifrågasatte detta, vilket kan tyckas märkligt. Sedan har jag aldrig sett honom lämna universitetsbyggnaden. Han säger nästan aldrig någonting och har ett rum på universitets vind där han sover. Vad jag vet har ingen någonsin varit inne i hans rum. Ofta närvarar han vid The Sun Societys möten. Han är aldrig inbjuden men när han kommer är det inget som man ifrågasätter.”
Professor Karin Schnell

“En gång när jag var student och skrev min sluttentamen hade jag kört fast på ett par frågor. Då kom The Red Knight of Knowledge in i tentamens salen och viskade i mitt öra “vad vill du veta”. Jag ställde mina frågor och sedan viskade han svaren. Jag klarade min testamenten med högsta betyg tack vare den hjälp jag fick. Jag kommer ihåg att flera av mina studentvänner vara rejält avundssjuka för att riddaren frågat mig och inte dem."
Elvira Mersch

“Fooooooormidabel är han vår röda riddare av kunskap.”
Rektor Wilfried Pieter Glantz-Wilzen

“Ibland står han bara där och tittar när vi jobbar. Det känns obehagligt och man vet aldrig när han ska dyka upp.”
Heindryk Tuppengaal

“Jag tror att det bara är studenter med rent sinne som han hjälper. Det är alltid de värdiga studenterna som han viskar till. Aldrig de bråkiga odågorna. En märklig men fascinerande man.”
Professor Tycho Braheim

“Det är inte ofta jag är mållös, men när det handlar om The Red Knight of Knowledge vet jag inte riktigt vad jag ska säga eller tycka.”
Professor Brusselstein

“Jag tror inte ens att han vet hur han använder svärdet som han bär. Det är bara utsmyckning. Men han bär rött och rött är blodets färg.”
Ann Merkel

Bio:

The Red Knight of Knowledge

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim