Wolfrick von Sachs

Burdus och självsäker adelsman som har stor färdighet i stridsteknik

Description:

image.jpg

Wolfrick von Sachs är yngre bror till Carmilla von Sachs. Han är en burdus och självsäker adelsman som har stor färdighet i stridsteknik. De senaste tre åren har han haft anställning som kapten i Wissenlands arme och bott och verkat i Nuln. För ett par veckor sedan anlände han dock till Streissen för att utgöra stöd till systern Carmilla som har rösträtt i konklaven. Han har hyrt övervåningen på ett hus i Altstadt och har hittills hållit väldigt låg profil i staden.

“Wolfrick von Sachs? Det namnet har jag aldrig hört talas om. Jag vet dock vem Carmilla von Sachs är.”
Bürgermeister Tischbein

“Jag hörde talas om att Wolfrick von Sachs anlänt till staden och försökte få till stånd ett möte med honom men han tackade artigt men bestämt nej. Jag misstänker att han håller en extremt låg profil, då han är företrädare för en familj som är allierad med von Alptraum. Streissen är ju en stad där sympatierna för von Leitdorf dominerar, åtminstone officiellt.”
Fredrik von Beate

“Jag och Wolfrick har träffats ett par gånger och diskuterat hur vi ska bidra till att Clothilde von Alptraum blir Elector Count. Jag berättade även om dilemmat med min kusin Ruben och att han inte är ett pålitligt stöd till von Alptraum i konklaven. Wolfrick förstod mitt dilemma och lovade hjälpa mig med problemet Ruben.”
Daniella von Mohr

“Wolfrick von Sachs, tillåt mig att skratta. Mer munläder än stridsfärdighet hos den mannen.”
Ernst Jodl

“Jag fruktar att konklaven kan urarta och då behöver jag min bror vid min sida.”
Carmilla von Sachs

Bio:

Wolfrick von Sachs

The Enemy Within - Streissen Sessions Averheim